Thư viện ảnh video

 

Khởi nghiệp: Phan Xuân Diện với thương hiệu chè Dược liệu xứ Nghệ

Trồng dược liệu cà gai leo, Dây thìa canh gắn với sản xuất hàng hoá tại Con Cuông – NA

Công ty cổ phần Dược Liệu Pù Mát Liên kết trồng cây dược liệu.

Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Làm Việc với công ty Cổ Phần Dược Liệu Pù Mát

Xây dựng mô hình trồng, chế biến cây dược liệu tại huyện Con Cuông