Thư viện ảnh video

 

Khởi nghiệp: Phan Xuân Diện với thương hiệu chè Dược liệu xứ Nghệ

Trồng dược liệu cà gai leo, Dây thìa canh gắn với sản xuất hàng hoá tại Con Cuông – NA

Công ty cổ phần Dược Liệu Pù Mát Liên kết trồng cây dược liệu.

https://www.youtube.com/watch?v=GDZ1BpukAXQ

Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Làm Việc với công ty Cổ Phần Dược Liệu Pù Mát

https://www.youtube.com/watch?v=VzNDPG7UU90

Xây dựng mô hình trồng, chế biến cây dược liệu tại huyện Con Cuông